Humydry a OrphanAid Africa (Pomoc sirotkům v Africe)

23/01/2014

Vydalo Humydry

  • Humydry a OrphanAid Africa (Pomoc sirotkům v Africe)

HUMEX a.s. (výrobky HUMYDRY) od r. 2013 spolupracuje s OrphanAid Africa, nevládou a neziskovou organizaci, cílem které je pomáhat a podporovat sirotky z Ghany programem péče, vzdělání a rozvoje.

Spolupráce mezi OrphanAid a HUMEX a.s. se soustředí na podporu rodiny, a nabízí péči o děti, podporu vzdělání, psychologickou a ekonomickou podporu dětem, které se potýkají s těžkostmi po opuštění sirotčince, nebo dětem opuštěným nebo s onemocněními, která vyžadují drahou péči. Takto vysvětluje OrphanAid svoji činnost: "OA podporuje rodiny, kde hrozí, že děti budou opouštěné a poskytuje jim jistou budoucnost uvnitř komunit. Rodina je nejdůležitější, a dokonce i v případě HIV/AIDS poskytují jistou a bezpečnou síť na celý život- něco, co nějaký ústav nikdy nemůže zajistit. Našim cílem je podporovat rodiny a komunity za účelem, že se postarají o svoje děti. Věříme, že chudoba a nemoci nejsou důvodem k separaci dětí od rodin. Věříme, že děti, které vyrůstají v ústavech, by se měli zařadit do života co nejdřív a to v oblastech, kde žiji jejích rodiny, a měli by se do rodin zařadit. Naše organizace pracuje s cílem zachování rodin, podpory studia, ochrany matky a soustředí svoji pozornost na období dětství a ochranu dětí.  

HUMEX a.s. je hrdá na možnost této spolupráce s OrphanAid Africa a to podporu ekonomickou, která vede k lepšímu životu, vzdělání a k ochraně nezletilých a nejvíc zranitelných.

Z koupě každého výrobku HUMYDRY a freshwave® přispíváte na tuto činnost. Koupí jakéhokoliv výrobku je nejenom využíváte, ale také přispíváte a tvoříte lepší život. Více informaci o projektu OrphanAid Africa najdete na webových stránkách http://www.oafrica.org/

Komentáře

Momentálně bez komentářů od zákazníků

Přidat komentář