Autor webových stránek:
HUMEX a.s.
Adresa: La Canoja 4, 43110 La Canoja (Tarragona) Španělsko
Kontaktní email: humydry@humydry.com nebo telefon + 34 977 54 96 75
IČO: ES A-43080035
Zapsána do obchodního rejstříku obvod Tarragona, listina T-4883, oddíl 398, list 23
Zakazuje se jakékoliv kopírování, celého obsahu nebo části této webové stránky bez odkazu na původ zdroje nebo bez povolení společnosti HUMEX a.s.
Autor si vyhrazuje právo aktualizovat obsah webové stránky, stejně jako omezit nebo zakázat přístup na ni, dočasně nebo trvale bez předchozího upozornění.